"Türkmen atlary"
döwlet birleşigi

Täzelikler

16.09.2022

Halkyň ruhubelentligi hem-de döredijilik ylhamy — Watanymyzyň Rowaçlygy

Halkyň ruhubelentligi hem-de döredijilik ylhamy — Watanymyzyň Rowaçlygy

02.09.2022

2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Aşgabat atçylyk sport toplumynda Güýzki at çapyşyk möwsümine badalga berildi.

2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Aşgabat atçylyk sport toplumynda Güýzki at çapyşyk möwsümine badalga berildi.

21.05.2022

Ahal welaýatynda meşhur Akhan bedewiniň heýkeli ýerleşdirilen monumenti gurlar

Ahal welaýatynda meşhur Akhan bedewiniň heýkeli ýerleşdirilen monumenti gurlar

23.04.2022

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy