"Türkmen atlary"

döwlet birleşigi

Kitaplar we žurnallar

BEHIŞDI AHALTEKE ATLARY

№1 (7) 2015

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

– HÄZIR TÜRKMENISTANYŇ ATÇYLYGY ÖZ GÖZBAŞYNA DOLANÝAR. DIŇE ADATY WE ARASSA TOHUM ATLARY ÝETIŞDIRMEK DÄL, ONUŇ OŇAT SPORT ATY BOLMAGYNY GAZANMAK WEZIPESI HEM ÖŇDE GOÝULÝAR.

Göçürip al

BEHIŞDI AHALTEKE ATLARY

№2 (8) 2015

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

– ÝYNDAMLYGY WE GAÝTALANMAJAK GÖZELLIGI BILEN DÜNÝÄ MEŞHUR TÜRKMEN BEDEWLERI BIZIŇ MILLI BUÝSANJYMYZDYR.

Göçürip al

BEHIŞDI AHALTEKE ATLARY

№1 (9) 2016

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

– MERDANA ATA-BABALARYMYZ AJAÝYP AHALTEKE ATLARYNY ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRIP, OLARYŇ ÖZBOLUŞLY AÝRATYNLYGYNY SAKLAP, BIZIŇ GÜNLERIMIZE ÝETIRIPDIRLER.

Göçürip al