"Türkmen atlary"

döwlet birleşigi

Täzelikler

19.12.2020

Atly sport - Konkur

Türkmenistan Bitaraplygyň – mekany” şygary astynda geçýän 2020-nji ýylyň noýabr aýynda ähli ölçegleri boýunça dünýä

16.12.2020

Türkmenistanda «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen Hormatly at döredildi

2020-nji ýylda ýurdumyzyň atçylyk pudagynda amala aşyrylan şatlykly wakalaryň hatarynda

16.12.2020

Lebap welaýaty toý toýlady

2020-nji ýylyň Türkmen bedewiniň milli baýramy bu tutumly baýramçylygyň has şüweleňli geçirilendigi bilen hakydalarda hemişelik galdy.

12.12.2020

BAKY BITARAPLYGYMYZYŇ 25 ÝYLLYGYNA BAGYŞLANAN HALKARA SERGI

2020-nji ýyl şanly wakalara baý boldy. “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” şygary astynda geçýän