"Türkmen atlary"

döwlet birleşigi

Täzelikler

Atly sport - Konkur

Türkmenistan Bitaraplygyň – mekany” şygary astynda geçýän 2020-nji ýylyň noýabr aýynda ähli ölçegleri boýunça dünýä

19.12.2020
Giňişleýin
Ähli täzelikler

Turkmen atlary
döwlet birleşigi

Giňişleýin

MELEGUŞ

POLATLY

AKSAKAL

Foto arhiw

POSMAN

GARLAWAÇ

Toplumlar

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumy

Meýdany 92.5 ga

Tomaşaçylar münberi 7000 ýer

Çapuw ýodasynyň uzynlygy 2000 m

Çapuw ýodasynyň ortasyndaky meýdança 14 ga

Giňişleýin
Ählisine seretme

Taryh

Ählisine seretme