"Türkmen atlary"
döwlet birleşigi

Täzelikler

14.11.2022

«Türkmen atlary» at çapmak boýunça okuwlara çagyrýar

«Türkmen atlary» at çapmak boýunça okuwlara çagyrýar

28.09.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy

17.09.2022

Halkyň ruhubelentligi hem-de döredijilik ylhamy — Watanymyzyň Rowaçlygy

Halkyň ruhubelentligi hem-de döredijilik ylhamy — Watanymyzyň Rowaçlygy

03.09.2022

2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Aşgabat atçylyk sport toplumynda Güýzki at çapyşyk möwsümine badalga berildi.

2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Aşgabat atçylyk sport toplumynda Güýzki at çapyşyk möwsümine badalga berildi.