"Türkmen atlary"
döwlet birleşigi

Täzelikler

28.09.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy

17.09.2022

Halkyň ruhubelentligi hem-de döredijilik ylhamy — Watanymyzyň Rowaçlygy

Halkyň ruhubelentligi hem-de döredijilik ylhamy — Watanymyzyň Rowaçlygy

03.09.2022

2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Aşgabat atçylyk sport toplumynda Güýzki at çapyşyk möwsümine badalga berildi.

2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Aşgabat atçylyk sport toplumynda Güýzki at çapyşyk möwsümine badalga berildi.

22.05.2022

Ahal welaýatynda meşhur Akhan bedewiniň heýkeli ýerleşdirilen monumenti gurlar

Ahal welaýatynda meşhur Akhan bedewiniň heýkeli ýerleşdirilen monumenti gurlar