"Türkmen atlary"

döwlet birleşigi

Meşhur atşynaslar

Annaguly Kiçiýew

(1884-1972)

Türkmenistanyñ at gazanan atşynasy,ussat seýis.Annaguly aga ussat halypa-laryñ ýoluny geçen görnükli türkmen seýisleriniñ biri hasaplanýar.

Ata Ilew

(1936-1990)

Türkmenistanyñ at gazanan atşynasy, ussat seýis, ussat çapyksuwar. Çagalygy uruş döwrüne gabat gelen bu ýetginjegiñ hakyky ady Nazar bolup (Ata ady dakylan)

Aşyr Garrybaý

(1928-1991)

Türkmenistanyñ at gazanan atşynasy, ussat seýis. Ömür tanapyny ata baglan Aşyr aga öz döwrüniñ belli seýsi Hally seýsiñ agtygydyr.