"Türkmen atlary"
döwlet birleşigi

Täzelikler

30.04.2023

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy

28.04.2023

Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde bedewleriň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça bäsleşigi.

Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde bedewleriň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça bäsleşigi.

27.04.2023

Daşoguz atçylyk sport toplumy

Daşoguz atçylyk sport toplumy

26.04.2023

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany