"Türkmen atlary"

döwlet birleşigi

Kitaplar we žurnallar

BEHIŞDI AHALTEKE ATLARY

№2 (6) 2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

– BIZ MILLI BUÝSANJYMYZA ÖWRÜLEN, GÖZELLIGI BILEN HAÝRAN EDÝÄN TOHUM ATLARY ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRMEK, ATA-BABALARYMYZDAN GELÝÄN SEÝISÇILIK DÄPLERIMIZI DOWAM EDIP, ÝAŞ NESILLERIMIZE GEÇIRMEK, OLARDA ATÇYLYGA BOLAN SÖÝGÜNI ARTDYRMAK UGRUNDA GELJEKDE HEM ALADA EDERIS.

Göçürip al