"Türkmen atlary"
döwlet birleşigi

Täzelikler

19.09.2023

Hormatly Prezidentimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda çykyş etdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu gün BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy.

06.09.2023

Ýurdumyzda güýzki at çapyşyk möwsümi başlandy

Geçen şenbe güni Aşgabat atçylyk sport toplumynda at çapyşygynyň güýzki möwsüminiň açylmagy mynasybetli ýetginjek çapyksuwarlaryň gatnaşmagynda at çapyşygy geçirildi. Oňa tomaşa etmäge ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular, pudagyň işgärleri hem-de at çapyşyklarynyň muşdaklary ýygnandylar.

28.04.2023

Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde bedewleriň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça bäsleşigi.

Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde bedewleriň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça bäsleşigi.

27.04.2023

Daşoguz atçylyk sport toplumy

Daşoguz atçylyk sport toplumy